Home Page Image
 
Psychologiepraktijk Toff
Drs. O. Toff /  Psycholoog NIP


Den Haag / The Hague / La Haya


          

 

 

Ik had de titel GZ-psycholoog (Gezondheidszorg psycholoog) echter niet praktiserend; mijn titel is daarom momenteel Psycholoog NIP. Voor de zorgverzekeraar ben ik dus Basispsycholoog, aangesloten bij het landelijke organisatie van psychologen (NIP). Daarmee ben ik ook gebonden aan alle wetten/regels van psychologen in nederland.

Ik ben in 1999 afgestudeerd als doctorandus (MA) aan de Universiteit van Leiden, richting 'Klinische- en Gezondheidspsychologie'. Na een aantal jaar werk in de eerste lijn (Basis GGZ) deed ik de postdoctorale studie tot Gezondheidszorg (GZ)-psycholoog aan de RINO opleiding in Groningen, en werkte tegelijk in de tweede lijn (Specialistische GGZ) bij GGZ-Friesland (Leeuwarden). Hierna keerde ik terug naar de eerste lijn en en legde ik het traject tot Eerstelijns Psycholoog af. Deze titel bestaat inmiddels niet meer. Ook het LVE (Landelijke vereniging eerstelijnspsychologen) is inmiddels opgeheven.

Ik werk tegenwoordig veel met clienten uit de eerstelijn, en soms ook in de specialistische GGZ. Ik heb ervaring met diverse populaties en problematiek in de ambulante zorg, vooral individuele therapie maar ook groeps- en relatietherapie. Ik heb veel ervaring met mild tot matig en enigszins ook zwaar (complex en chronisch/langerdurend) problematiek. Ik heb veel ervaring met angst, depressie, trauma's, assertiviteits-, overspannenheid en andere problematiek. Mijn aanpak is praktisch, inzichtgevend, soms confronterend, motiverend, en vooral samen-werkend. Ik sta niet boven de client maar reik hem/haar de juiste tools of pas bepaalde methodes toe.

Ik beoefen mijn werk volgens de landelijke NIP richtlijnen, volg regelmatig cursussen, symposia en workshops, soms supervisie of intervisie, waar nodig intercollegiaal en interdisciplinair overleg. Ik heb in de loop der jaren vele tevreden cliënten kunnen uitbehandelen in mijn eigen praktijk en in andere praktijken en instellingen waar ik gewerkt heb.

Ik ben gebonden aan geheimhouding, d.w.z. dat geen informatie over cliënten doorgegeven mag worden aan derden zonder expliciete toestemming van de cliënt. Hiernaast worden de dossiers gedurende de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar veilig bewaard (cliënt mag echter verzoeken om het dossier te vernietigen). Ik werk transparant en professioneel, doch met warmte, respect, geduld en bewondering. Ik ontmoet je daar waar je bent, en help je naar een betere versie van jezelf.

Ik behandel naar gelang mijn expertise, bij problemen van ernstige aard of zorg overleg ik (na toestemming) met de huisarts, psychiater, collega's of POH-GGZ, voor overleg en eventueel doorverwijzing.