Home Page Image
 
Psychologiepraktijk Toff
Drs. O. Toff /  Psycholoog NIP

Appelstraat 22
2564 EG Den Haag*
(*wegens Corona tijdelijk 
voorkeur voor online)

Email: Toffpsycholoog@hotmail.com
Tel.:    06 5432 0238

          

 

 

Ik was GZ-psycholoog (Gezondheidszorg psycholoog), echter momenteel NIET praktiserend, wel bezig met de herregistratie. Dit komt doordat ik een aantal jaar tussenuit ben geweest. Voor de zorgverzekeraar ben ik dus Basispsycholoog, psycholoog NIP (d.w.z. aangesloten bij het landelijke organisatie van psychologen, NIP). Daarmee ben ik ook gebonden aan alle etische en anderszins regels van psychologen in nederland.

Ik ben in 1999 afgestudeerd als doctorandus aan de Universiteit van Leiden, in het vak 'Klinische- en Gezondheidspsychologie'. Na een aantal jaren werken in de eerste lijn (tegenwoordig Basis GGZ) ging ik door tot de postdoctorale studie van Gezondheidszorg (GZ)-psycholoog aan de RINO opleiding in Groningen, waar ik toen werkte in de tweede lijn (tegenwoordig Specialistische GGZ) bij GGZ-Friesland (Leeuwarden). Hierna keerde ik terug naar de eerste lijn en en legde ik het traject tot Eerstelijns Psycholoog af. Ik was toen ook lid van het LVE (Landelijke vereniging eerstelijnspsychologen) die inmiddels is afgeschaft.

Ik heb ervaring met diverse populaties in de ambulante zorg, vele individuele therapieën en enige groepstherapiëen (mede)gegeven. Ik werkte veel met alle voorkomende problematiek, in de tweede lijn de wat zwaardere en meer complexe problemen, en in de eerste lijn problemen die soms ook zeker niet makkelijk zijn, maar meestal sneller verholpen kunnen worden.

Ik beoefen mijn werk volgens de landelijke NIP richtlijnen, volg regelmatig cursussen, symposia en workshops, soms supervisie en intervisie, intercollegiaal en interdisciplinair overlegvormen. Ik heb in de loop der jaren vele tevreden cliënten kunnen uitbehandelen.

Ik heb jarenlang in Leiden gewerkt, hierna, de afgelopen jaar (2019) in Utrecht, en sinds kort in Den Haag.

Volgens de NIP richtlijnen ben ik gebonden aan geheimhoudingsplicht, d.w.z. dat geen informatie over cliënten doorgegeven mag worden aan derden zonder expliciet toestemming van de cliënt. Hiernaast worden de dossiers gedurende de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar veilig bewaard (tenzij cliënt het vernietigd wil hebben, waar hij/zij recht op hebben).

In mijn werk als psycholoog heb ik dus in diverse settings in de eerste en tweede lijn gewerkt, zowel solo als in multidisciplinaire teams. In mijn eigen praktijk heb ik regelmatig overleg en korte lijnen met diverse hulpverleners (huisartsen, psychiaters, collega's, POH-GGZ), voor overleg en (door)verwijzing.