Home Page Image
Psychologiepraktijk Toff
Drs. O. Toff /  Psycholoog NIP


Den Haag / The Hague / La Haya
          

 

 

 

Tarieven en vergoeding:

-Een gewone individuele sessie kost 95 euro voor 45 contactminuten.

-Kortingen zijn bespreekbaar, in geval van financiele krapte. Tevens geef ik tijdelijk "Covid-19 korting" voor individuele online sessies; dit moet van te voren besproken worden. kosten: 80 euro voor 45 contactminuten.

-Een relatietherapie sessie kost 105 euro voor 60 contactminuten.

-Dubbele of halve sessies zijn mogelijk, naar gelang de noodzaak ervoor is. EMDR kan een dubbele sessie in beslag nemen, maar er wordt getracht dit binnen de duur van een gewone individuele sessie te doen (tevens online mogelijk). Dit wordt vooraf met u afgesproken.

-Annuleren moet plaats vinden t/m 24 uur vóór een geplande afspraak, anders wordt de helft van de geplande tarief geïnd.

 

Vergoeding:

-Voor de basiszorg (G)BGGZ: de behandelingen worden niet vergoed omdat ik momenteel niet praktiserend GZ-psycholoog ben. De kosten zijn echter als "niet vergoede medische kosten" belasting-aftrekbaar (vanaf een bepaalde drempel). Raadpleeg hiervoor de website van de belastingdienst.

Voordelen: U betaalt bij mij geen enkele eigen-risico, en evenmin volledige zorgproducten zoals gewoonlijk via de zorgverzekeraar. U betaalt alleen per gemaakte sessie,soms met korting. Dit is een investering in uzelf. De wachttijd is relatief kort, er is veel kennis en expertise en de hulp wordt precies op uw behoeften en wensen toegepast.

-Voor de Gespecialiseerde zorg (SGGZ/GGGZ): dit zijn meer complexe en langerdurende behandeltrajecten van 1 jaar tot max 1,5 jaar. Deze behandelingen worden vergoed via een ander traject, van een GGZ instelling waar ik als ZZP'er werk.Dit wordt vergoed, min eigen risico. Momenteel is er een cliënt-stop via deze weg

-Voor een Buitenlandse verzekering: doorgaans wordt de behandeling wel vergoed (deels of volledig). Soms moet vooraf toestemming worden gevraagd. Raadpleeg uw zorgverzekeringspolis!

Ten slotte, nog meer "food for thought": Vele diagnoses worden zowiezo niet vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraars (zoals burnout, specifieke fobieën, relatietherapie), er is een lange wachttijd, en u moet uw gehele eigen-risico in één keer betalen voor een zorgpakket, zoals boven vermeld. Dit heeft u allemaal niet indien u bij mij behandeld wordt. Tevens hoeft u geen verwijsbrief van de huisarts of een geldige aandoening te hebben die vergoed wordt, tenzij voor de SGGZ.