Home Page Image
 

Psychologiepraktijk Toff
Drs. O. Toff /  Psycholoog NIP


Den Haag / The Hague / La Haya


 


 

 

Ik ben een momenteel bezig met de herregistratie GZ-psycholoog BIG. Zodoende voor de Nederlandse zorgverzekeraar niet vergoed voor GBGGZ. WEL word ik vergoed voor de SGGZ, omdat voor deze cliënten werk ik op ZZP basis en nauw samen met Praktijk InTeam, Den Haag. Ik kan op korte termijn cliënten zien, die dan in een multidisciplinaire setting behandeld worden, waarvan ik de psycholoog ben. Ik werk graag met kortelijnen zodat cliënt niet lang hoeft te wachten. Ik werk ook in de GBGGZ maar dan moet cliënt dus zelf betalen, eventueel met een gereduceerd tarief, en per sessie i.p.v. direkt de gehele zorgpakket hoeven te betalen.

Ik ben werkzaam als psycholoog sinds 1999, eerst samen met anderen en sinds jaren in mijn eigen praktijk. Eerst in Leiden, sinds kort in Den Haag. Naast eerste- en tweedelijn kan ik bepaalde psychodiagnostiek vragen uitvoeren, consulten geven, en coachen. Ik gebruik waar nodig E-health, en tevens online.

Behandelmethoden:

Diverse technieken, vaak Cognitieve Gedragstherapie (CGT), oplossingsgerichte therapie, en/of EMDR technieken.

Problemen:

-PTSS, trauma's
-Angstklachten (vage klachten, hyperventilatie, fobieën, dwangklachten e.d.), dwanggedachten en -gedrag
-Depressie (mild, matig, zwaar)
-Negatief zelfbeeld, onzekerheid, subassertiviteit
-Surmenage klachten (overspannenheid / burnout)
-Werk- en studiegerelateerde problematiek
-Aanpassingsproblematiek, keuzes/levensvragen, zingevingsproblematiek
-Rouwproblematiek.

Contra-indicaties:
-Ernstige psychiatrische klachten (3e lijns problematiek)
-Verslaving
-Acute crisissituatie / suïcidaliteit

Kwalificaties en Vergoeding:
(zoals boven vermeld) Ik behandel zowel SGGZ als GBGGZ, echter voor dat laatste word ik (voorlopig) niet vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraar, wel vaak door internationale zorgverzekeraar.

Ik ben NIP Psycholoog, bezig met de BIG herregistratie GZ-psycholoog.

Doelgroep:
adolescenten/jong volwassenen, volwassenen (16 jaar en ouder); veel ervaring met expats, studenten, en i.h.a. met cliënten uit diverse socio-economische achtergronden.

Talen:
Nederlands, Engels, Hebreeuws, Spaans (matig).

Ik ben bereikbaar voor eventuele collegiale overleg of (door)verwijzing.